ROCZNIKI:

 

personalised therapy

Dulak Józef
Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 41-49