ROCZNIKI:

 

wave package

Janik Jerzy A.
Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57