ROCZNIKI:

 

act of faith

Maryniarczyk Andrzej
Metafizyka jako ancilla scientiae (Nauki przyrodnicze: metafizyka – wiara)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 59-76
 

Ozorowski Edward
Anatomia wiary (przyczynek do dialogu nauki z wiarą)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 125-135