ROCZNIKI:

 

credo

Proniewski Andrzej
Wiara źródłem apostolstwa w świecie

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 7-21