ROCZNIKI:

 

chastity

Kimsza Radosław
Życie konsekrowane a ekumenizm

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 31-44