ROCZNIKI:

 

quality

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta
Literacki kształt wspomnień o Błogosławionej Bolesławie Lament w dokumentach procesów kognicyjnego i informacyjnego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 151-164
 

Bortkiewicz Paweł
I Continue to Enjoy Life: The Threatened Value of Old Age and the Discovery of Its Meaning

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 81-95