ROCZNIKI:

 

monasticism

Kimsza Radosław
Życie konsekrowane a ekumenizm

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 31-44
 

Dybski Henryk
Teoktysta – matka św. Teodora Studyty

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 239-259