ROCZNIKI:

 

Acts

Breczko Anetta
Prawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnej

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 19-34
 

Adamczyk Dariusz
Przesłanie dotyczące grzechu i nawrócenia w „Dziejach Apostolskich”

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 23-34
 

Rafałowska Elżbieta Agnieszka
La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 81-92