ROCZNIKI:

 

biblical exegesis

Kimsza Radosław
Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 47-59
 

Szczepkowska Marzena
Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 153-169