ROCZNIKI:

 

Caesarius of Arles

Kimsza Radosław
Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 47-59