ROCZNIKI:

 

apologists

Pietrusiak Paweł
Kościół u apologetów greckich II wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 61-78