ROCZNIKI:

 

hell

Zieziula Bogusław
Zstąpienie Chrystusa do piekieł jako zbawcze wydarzenie w historii zbawienia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 111-120