ROCZNIKI:

 

marital love

Ozorowski Mieczysław
Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 19-42