ROCZNIKI:

 

Józef Ratzinger – Benedykt XVI

Proniewski Andrzej
Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 43-59