ROCZNIKI:

 

the function of a homily

Turowski Wojciech
Benedykta XVI nauczanie na temat homilii

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 81-95