ROCZNIKI:

 

exegesis

Zatwardnicki Sławomir
Synteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 127-141
 

Kimsza Radosław
Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 47-59
 

Szczepkowska Marzena
Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 153-169
 

Dzikiewicz Daniel
The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 25-37