ROCZNIKI:

 

image

Kuryłowicz Beata
Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 37-48
 

Zabielski Józef
Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 125-137
 

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – une catéchèse vécue

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195
 

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta
Literacki kształt wspomnień o Błogosławionej Bolesławie Lament w dokumentach procesów kognicyjnego i informacyjnego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 151-164
 

Maryniarczyk Andrzej
Metafizyka jako ancilla scientiae (Nauki przyrodnicze: metafizyka – wiara)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 59-76
 

Zabielski Józef
Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 53-67
 

Szkiłądź Piotr
Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 139-155