ROCZNIKI:

 

prayer

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – une catéchèse vécue

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195
 

Syczewski Tadeusz
Formacja katolików świeckich do modlitwy Liturgią Godzin

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 157-170