ROCZNIKI:

 

dying

Zabielski Józef
Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 219-230
 

Wróblewska Walentyna
Humanistic paradigm in the research on studying

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 339-350