ROCZNIKI:

 

school

Zadykowicz Tadeusz
Klauzula sumienia w szkole

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 137-149
 

Tołwińska Bożena
Do Pedagogy Students Perceive Collaboration as Valuable?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 191-207
 

Zając Marian
Educational Possibilities in Contemporary Schools

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 101-114
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23