ROCZNIKI:

 

translation

Degórski Bazyli
„Wstęp” św. Hieronima do jego przekładu „Kroniki” Euzebiusza z Cezarei

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 141-153
 

Jakoniuk Leszek Marius
The French and Polish Versions of the Catechism of the Catholic Church: An Examination of Certain Passages of the Catechism’s teaching on the “Mysterium Ecclesiae” from a Philological and Translational Perspective

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 317-338
 

Jakoniuk Leszek Marius
Numbers 748 and 749 of The French and Polish Version of Catechism of the Catholic Church from the Translational Perspective; an Example of the Theological Effects of Translation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 69-86