ROCZNIKI:

 

asceticism

Dybski Henryk
Teoktysta – matka św. Teodora Studyty

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 239-259