ROCZNIKI:

 

communicatio

Jagodziński Marek
Komunijny wymiar integralności człowieka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 159-173