ROCZNIKI:

 

dialogue

Kieżel Bogusław
Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 115-130
 

Składanowski Marcin
Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 89-100
 

Rychlicki Czesław
Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 9-17
 

Turowski Wojciech
Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 79-91
 

Proniewski Andrzej
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40
 

Budniak Józef
A Half-Century of Catholic-Lutheran Dialogue (1967-2017)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 41-56
 

Piecyk Mariusz
Ecumenical Dialogue Between Baptists and Catholics in France

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 57-80
 

Łucka Robert
One of the ways to the architectonic sacrum

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 213-220
 

Budniak Józef
Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 53-66