ROCZNIKI:

 

Magisterium of the Church

Rychlicki Czesław
Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 9-17