ROCZNIKI:

 

preimplantation diagnostics

Breczko Anetta
Prawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnej

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 19-34
 

Dulak Józef
Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 41-49