ROCZNIKI:

 

natural selection

Chorąży Mieczysław
Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 35-57