ROCZNIKI:

 

evolution

Kozłowski Jan
Od praczłowieka do Einsteina: rozważania nad ewolucją moralności i umysłu

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 59-79
 

Chorąży Mieczysław
Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 35-57
 

Kuby Gabriele
Gender – die anthropologische Revolution der Gegenwart

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 67-81
 

Cameron Paul
The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 45-65
 

Janik Jerzy A.
Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57