ROCZNIKI:

 

system

Kozłowski Jan
Od praczłowieka do Einsteina: rozważania nad ewolucją moralności i umysłu

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 59-79
 

Chorąży Mieczysław
Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 35-57
 

Mąkosa Paweł
State school as an entity providing Catholic Religious Education?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 7-18
 

Święs Kazimierz
The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 147-165