ROCZNIKI:

 

humanity

Wierzbicki Alfred Marek
Hermeneutyka ojcostwa w prozie Brunona Schulza

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 77-87
 

Nakoneczny Tomasz
Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 81-103