ROCZNIKI:

 

economics

Wnorowski Henryk
Antropologiczne granice ekonomii

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 105-115
 

Mak Mariusz
Freedom category of Adam Smith and Fredrich August von Hayek. Implications for the modern economy

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 351-362