ROCZNIKI:

 

cognitive psychology

Jasiński Marek
Człowiek poznający samego siebie według koncepcji Seligmana (style wyjaśniania a wyuczona bezradność)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 117-124
 

Jasiński Marek
Pozytywne myślenie w rozwoju człowieka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 7-13