ROCZNIKI:

 

human person

Dziuba Andrzej F.
Spowiednik wobec penitenta z problemami bioetycznymi

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 87-96
 

Zabielski Józef
Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 125-137
 

Zabielski Józef
Personalistyczny normatyw bioetyki

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 109-123