ROCZNIKI:

 

liturgy

Smentek Izabella
Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 171-205
 

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – une catéchèse vécue

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195
 

Turowski Wojciech
Benedykta XVI nauczanie na temat homilii

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 81-95
 

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – La Bonne Nouvelle chantée

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 185-206
 

Syczewski Tadeusz
The Liturgical Feasts, Celebrations, Devotions, and Popular Piety of the Easter Season in the Roman Catholic Diocese of Drohiczyn, Poland

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 23-39
 

Misijuk Tatiana
The multilayer composition of an iconostasis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 221-236
 

Syczewski Tadeusz
Formacja katolików świeckich do modlitwy Liturgią Godzin

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 157-170