ROCZNIKI:

 

parousia

Smentek Izabella
Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 171-205