ROCZNIKI:

 

identity

Kondracikowski Karol
Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi i do siebie samego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 207-220