ROCZNIKI:

 

lives of saints

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta
„Żywot Sługi Bożej Reginy Protmann” na tle hagiografii okresu potrydenckiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 221-238