ROCZNIKI:

 

language image of the world

Kuryłowicz Beata
Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 37-48