ROCZNIKI:

 

personal psychon

Dakowicz Andrzej
Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 75-88