ROCZNIKI:

 

interreligious dialogue

Kieżel Bogusław
Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 115-130
 

Proniewski Andrzej
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40