ROCZNIKI:

 

salvation

Kluz Marek
Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 97-112
 

Barth Grzegorz
Karl Barth’s doctrine about Menschlichkeit Gottes. Theological and hermeneutical implications

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 63-76
 

Zieziula Bogusław
Zstąpienie Chrystusa do piekieł jako zbawcze wydarzenie w historii zbawienia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 111-120
 

Turowski Wojciech
Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 79-91