ROCZNIKI:

 

role model

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta
Potrydencki ideał życia zakonnego na przykładzie staropolskich żywotów św. Teresy od Jezusa

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 177-191
 

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta
„Żywot Sługi Bożej Reginy Protmann” na tle hagiografii okresu potrydenckiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 221-238