ROCZNIKI:

 

loyalty

Lipiec Dariusz
Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225