ROCZNIKI:

 

pastoral care

Lipiec Dariusz
Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225
 

Mąkosa Paweł
Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 109-122