ROCZNIKI:

 

Church

Budniak Józef
Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 5-30
 

Lipiec Dariusz
Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225
 

Kieżel Bogusław
Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 115-130
 

Smentek Izabella
Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 171-205
 

Rychlicki Czesław
Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 9-17
 

Proniewski Andrzej
Wiara jako postawa człowieka myślącego w refleksji Benedykta XVI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 139-157
 

Wilczewski Waldemar F.
Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie w początku lat 80. XX wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 33-43
 

Warzeszak Józef
Duch Święty a Kościół w ujęciu Benedykta XVI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 97-125
 

Góralski Wojciech
Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 121-140
 

Pietrusiak Paweł
Kościół u apologetów greckich II wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 61-78
 

Grondelski John
The Sacrament of Marriage as Vocation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 35-45
 

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – La Bonne Nouvelle chantée

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 185-206
 

Frykowski Janusz Adam
Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126
 

Sychowicz Krzysztof
Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 201-216
 

Zając Marian
A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 39-53
 

Koptas Rafał
Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 95-104
 

Kluz Marek
Concern for the moral order in the field of human sexuality

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 105-123
 

Królak Stanisław M.
The Episcopal Ministry of Reverend Kazimierz Świątek (1914-2011)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 189-210
 

Mąkosa Paweł
Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 109-122
 

Sosnowski Tomasz
The role of faith and Church in the implementation of fatherhood in the opinion of three generations of fathers (communication from the research)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 151-161
 

Zatyka Marcin
Towards Catholic Action in pre-war Poland. Creating new one on traditional bases

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 163-173
 

Podhajski Maksym
The Unity of the Church in the Ecumenical Dialogue between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 303-315
 

Jakoniuk Leszek Marius
The French and Polish Versions of the Catechism of the Catholic Church: An Examination of Certain Passages of the Catechism’s teaching on the “Mysterium Ecclesiae” from a Philological and Translational Perspective

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 317-338
 

Proniewski Andrzej
Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 63-84
 

Olszewski Mieczysław
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35
 

Jakoniuk Leszek Marius
Numbers 748 and 749 of The French and Polish Version of Catechism of the Catholic Church from the Translational Perspective; an Example of the Theological Effects of Translation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 69-86
 

Budniak Józef
Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 53-66
 

Maluga Joanna
Ludowe pojmowanie wiary w kompozycji Missa sine nomine Ignacego Zalewskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 129-138
 

Krakowski Kamil
Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186
 

Kakareko Andrzej
„Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.