ROCZNIKI:

 

pedagogy of faith

Skłodowski Bogdan
Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 227-235