ROCZNIKI:

 

catechesis

Skłodowski Bogdan
Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 227-235
 

Misiaszek Kazimierz
„Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 97-106
 

Jakoniuk Leszek M.
„L’Exultet” – une catéchèse vécue

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195
 

Zając Marian
A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 39-53
 

Koptas Rafał
Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 95-104
 

Mąkosa Paweł
The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 87-100
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23