ROCZNIKI:

 

society

Brzeziński Mirosław
Głoszenie Ewangelii życia i miłości misją rodziny

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 237-254
 

Olszewski Mieczysław
Preaching the Gospel...

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 149-159