ROCZNIKI:

 

marriage

Dakowicz Andrzej
Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270
 

Brzeziński Mirosław
Głoszenie Ewangelii życia i miłości misją rodziny

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 237-254
 

Kamiński Krzysztof
Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i przerywania ciąży

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 101-114
 

Dakowicz Andrzej
Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 75-88
 

Cameron Paul
The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 45-65
 

Grondelski John
The Sacrament of Marriage as Vocation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 35-45
 

Pyźlak Grzegorz
Marriage as a vocation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 161-178
 

Gierałtowski Tomasz
A few words about the difficulties in the procedure for nullitas matrimonii and the Metropolitan Court in Bialystok

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 179-188
 

Krakowski Kamil
La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 189-205
 

Pyźlak Grzegorz
The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 133-146
 

Krakowski Kamil
Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186