ROCZNIKI:

 

risk of divorce

Dakowicz Andrzej
Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270